Pri svojem poslovanju smo združili določena pravila obnašanja in delovanja v naš interni kodeks, ki ga brez izjeme spoštujemo:

 • Do strank se obnašamo spoštljivo in odgovorno.
 • Naši proizvodi so del preventivnega ravnanja posameznikov, in podpora obstoječi tradicionalni terapiji, nikakor pa niso zdravila, zaradi katerih naj bi stranka opustila zdravljenje lečečih zdravnikov.
 • Pri svojem delu upoštevamo zakonske predpise države.
 • S svojim ravnanjem ne posegamo v naravo in je ne uničujemo;
 1. Prosto rastoča zelišča nabiramo tako, da ne onemogočimo normalnega obnavljanja in rasti, kar pomeni, da nikoli ne potrgamo vseh rastlin, oz. če jih je malo, jih tudi ne nabiramo.
 2. Rastline nabiramo daleč od civilizacije, cest in okolja, ki je kakor koli uzurpirano s strani človeka (smetišča, navozi, bližina površin, na katerih se izvaja intenzivno kmetijstvo….).
 3. Pri nabiranju rastlin ne uničujemo, ne lomimo vej ali kakor koli drugače posegamo v samo rast.
 • Naši proizvodi so narejeni s skrbnostjo, kot, da delamo zase (to je najboljše).
 1. Naravne dobrine nabiramo v obdobju suhega in lepega vremena
 2. Nabiramo vedno zdrave in zrele dobrine.
 3. Dobrine so vedno brez primesi drugih rastlin
 4. Pri predelavi uporabljamo izključno naravna sredstva (sladkor, pektin, limono ali citrinsko kislino, domače žganje, oljčno olje, čebelji vosek ali kakaovo maslo (preverjen dobavitelj)..
 5. Surovine, kakor tudi proizvodi so hranjeni v stekleni embalaži, v temnem prostoru, izjemoma uporabimo za shranjevanje večjih količin papirno in kartonsko embalaž
 • Pri poslovanju poskušamo delovati »zero waste« oziroma ekološko skrbno.