Kupci se pri izbiri proizvodov odločajo na osnovi dejstev, ki jih prepričajo.

Torej zakaj izbrati proizvode »Hram in špajza«?

Ker:

 1. So zelišča in naravne dobrine nabirane ročno. Zakaj je to pomembno; s strojnim pridobivanjem naravnih dobrin enostavno ne moremo zagotoviti 100% čistost naravnih dobrin, kajti stroj na določeni (nastavljeni) višini poreže vse rastline in primesi, pri tem pa ne prizanaša tudi živim organizmom ( polži, mravlje, gosenice,,,,,)
 2. So zelišča in naravne dobrine ročno pregledane in sortirane. Pri tem so izločene vse primesi (trave in drug rastline…..), kakor tudi vse, po kakovosti slabe, naravne dobrine.
 3. So sušene manjše količine naenkrat, je tudi kontrola kakovosti sušenja veliko lasžja.
 4. Gre za sušenje in predelavo, po vrsti ločenih naravnih dobrin, zato ne pride do morebitnega mešanja, oz. se zagotavlja 100% čistost (pomembno z vidika alergij in drugih morebitnih težav)
 5. So naravne dobrine hranjene v glavnem v stekleni embalaži in v temnem prostoru, dalj časa ohranijo lastnosti, zaradi katerih nabiramo oz. proizvajamo.
 6. So surovine, ki služijo kot medij (žganje, oljčno olje…) preverjeno izdelani v skladu z našo doktrino, brez primesi in na tradicionalen način.
 7. So proizvodi sokovi narejeni s postopkom parne destilacije, sadni namazi pa na tradicionalen način, z nekaj sodobnimi dodatki, da skrajšamo čas kuhanja.
 8. Pri predelavi uporabljamo sladkor, saj smo mnenja, da je nekaj sladkorja neprimerno manj škodljivo, kot uporaba sladil (ciklamat, aspartam…..), ki so zdravju škodljivi, celo rakotvorni.
 9. Naša proizvodnja je majhna proizvodnja, kar pomeni, da so serije izredno majhne in delane sproti, torej vedno sveže.
 10. Naši proizvodi so v veliki meri tudi sezonski, zato se jih potem, ko surovine zmanjka, tudi ne dobi več.
 11. Smo inovativni in so naši proizvodi plod iskanja novih okusov in načinov izdelave, ki so zdravju vedno bolj prijazni.